Logo

Masajové jsou nilotskou etnickou skupinou, která žije v oblasti Keni a severní Tanzánie. Patří k jednomu z nejznámějších afrických etnik a to především kvůli výraznému oblečení a životu v blízkosti přírodních rezervací. Jejich celkový počet se odhaduje na cca 900 000.

Masajské ženy

V této skupině obyvatel stále vládne patriarchální model, tzn. o významných záležitostech rozhodují starší muži. Masajové jsou monoteisté a jejich Bůh se jmenuje Enkai (či Engai). Celý život Masajů se točí především kolem skotu, který je také jejich hlavním zdrojem obživy. Bohatství masajských mužů je posuzováno podle množství dobytka a dětí. Stádo 50 krav je již považováno za úctyhodné. A čím více má muž dětí, tím lépe.

Masajské dítě

Ačkoliv se Masajové musejí vyrovnávat se stále častějšími návštěvami turistů, snaží si uchovat svůj tradiční životní styl.